E-post: post@btmidtnorge.no

Tlf: 470 25 224

 

Tlf: 990 41 691

© 2017 Byggtørk Midt-Norge AS

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

; Produkter

Byggtørk Midt-Norge leverer rotoravfuktere fra F-DRY

Prinsipp for F-DRY Rotoravfukter

Adsorpsjonsrotoren har en stor overflate med silicagel, som ”fanger” vannmolekylene fra luften, når de passerer gjennom. Den roterer omtrent 8 ganger i minuttet.

Prosessluften ledes gjennom tørkedelen av rotoren, ved hjelp av en vifte, og forlater avfukteren som tørr luft. Vannet fra prosessluften er nå absorbert i rotoren, og fjernes med regenereringsluften, som holder en temperatur på 120-140oC,og ledes gjennom regenereringsdelen av rotoren.

Den høye temperaturen får vannet i rotoren til å fordampe mens fuktig luft sendes ut av huset.

Fuktmåling

Byggtørk Midt-Norge bruker Protimeter MMS 2 for å søke etter og måle fukt i alle typer konstruksjoner. 

Protimeter MMS2 er en markedsledende kraftig og allsidig fuktmåler. Instrumentet er egnet for måling og diagnostisering av fukt i bygninger og bygningsmaterialer.

Med dette produktet kan man måle fuktnivået i bygningselementer som vegger, gulv og bygningsmiljø, bare ved å skifte mellom ulike driftsmoduser:

  • Fuktsøk

  • Maåling av vektprosent i treverk

  • Måling av RF i luft, betong og andre materialer

 

På denne måten kan man få en detaljert forståelse for fuktforholdene i eiendommen.

Fuktovervåkning

Den trådløse fuktmåleren er et internettoppkoblet system for overvåkning av fukt i bygninger. Den gjør det mulig å måle fukt, luftfuktighet, temperatur, duggpunkt og gram vann pr m³. Fuktfølere legges ut og sender måleresultater trådløst til en sentralenhet som er koblet til nettet. 

Systemet kan fjernovervåke en tørkeprosess eller fuktproblem i et bygg/konstruksjon via en hjemmeside.