E-post: post@btmidtnorge.no

Tlf: 470 25 224

 

Tlf: 990 41 691

© 2017 Byggtørk Midt-Norge AS

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

; Fuktmåling

Vi utfører fuktmåling og kontroll. Utarbeider rapporter etter behov. Vil du vite hva fuktmåling er og hvilket utstyr som brukes, kan du lese om dette her eller ta kontakt for å avtale befaring.

 

Ved fuktmålings oppdrag utarbeides det etter ønske fra oppdragsgiver full dokumentasjon for alle fuktmålinger og for nybygg det utstedes tørt bygg attest.

Fukt fører med seg en rekke problemer, og kan forårsake både helsemessige og materielle skader.

Kjellere, boder, sokkelleiligheter og garasjer er ofte rammet av fuktproblemer. I mange tilfeller er det vanskelig å oppbevare klær, møbler eller annet utstyr på grunn av fuktighet og muggdannelser.

Ulike tiltak vil kunne være aktuelle, og i spesielle områder kan det være gunstig å montere et stasjonært og helautomatisk avfuktingsannlegg for å løse problemet.

Ved behov for nærmere utredning og analyse av kondens/fuktproblematikk benytter vi dataloggere som registrerer fuktnivået og temperaturen over kortere eller lengre tid.


Ved måling i betong er det relativ luftfuktighet som måles. RF-metoden (RF= relativ luftfuktighet) er den mest anerkjente metoden, da den er uavhengig av hvilken betongtype man måler i. Byggtørk Midt-Norge bruker Protimeter MMS 2 ved fuktmålinger. Vi måler på interval 24, 48 og 72 timer. ER betongdekke/ eller underlaget for fukting til å legg. Vil det skape utforinger med den leverte kvaliteten. Betongen trenger lang tid.

 

 

Instrumentet har den egenskapen at det kan brukes til avlesning av relativ luftfuktighet, temperatur, vektprosent i treverk (Fk ) (metningsgrad i trematerialer) og duggpunkt. Instrumentet er også godt egnet til indikasjonsmålinger.

 

Ved bruk av RF -metoden bores et hull i betongen hvor det monteres målehylse og måleprobe. Første avlesing skjer først etter 24 timer, da har luften i målehylsen kommet i balanse med den relative luftfuktigheten i betongen. Dette regnes som et godt mål på relative luftfuktighet i betongen, og gjelder for alle typer betong, puss, leca, teglstein etc. De beste målingene får vi ved temperatur på ca. 15 – 25 °C,  men det spiller liten rolle hvilken temperatur man måler ved, bare den er stabil.

Ved fuktmålinger i tre er det flere forskjellige metoder man kan bruke for dokumentasjon, men metoden som gir best resultat er den der elektroder eller pigger blir slått inn i treverket.

 

Byggtørk Midt-Norge bruker kun denne metoden ved fuktmålinger i tre. Ved enkel fuktmåling i tre brukes korte pinner som blir presset inn i materialet for måling av Fk i trevirket. Ved mer avansert fuktmåling brukes hammerelektroder som har isolerte elektroder bortsett fra ca 2 mm fra spissen. Med denne metoden får vi nøyaktig resultat over metningsgraden i materialet. Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent øker faren for råte og muggsoppvekst dramatisk. Hvis fuktinnholdet ligger over 20 vektprosent, er allerede muggsoppen dannet. Fibermetningsgrad for treverk er 28 vektprosent. Det vil si at ved 28 vektprosent er det fritt vann i treverket.

Boligen din kan bli utsatt for mange typer fukt. På illustrasjonen over ser man hvor utsatt rom under terreng kan være for flere typer fukt.